МРЕЖОВА СИГУРНОСТ

 

Мрежова сигурност

Темата "Мрежова сигурност" обхваща множество от технологии, позволяващи изграждането на сигурни системи.

CIUU се занимава специализирано с проблемите, свързани с взаимодействието между ИНТЕРНЕТ и ИНТРАНЕТ системите.

CIUU разглежда двупосочната сигурност, която трябва да се постигне при взаимодействието с ИНТЕРНЕТ мрежата. В тази насока CIUU  e партньор на компанията Palo Alto Networks, лидер в разработването на хардуерни и софтуени технологии за организация на взаимодействието между ИНТЕРНЕТ и ИНТРАНЕТ мрежите.

CIUU e оторизиран учебен център на компанията Palo Alto Networks за обучение на студенти и специалисти.

Съществен елемент от мрежовата сигурност е организацията на достъпа до УЕБ приложения. Възможно ли е този достъп да се организира без самите УЕБ приложения да се променят ? Проблемите с аутентикацията са също винаги актуални. 

Партньорството ни с компанията ИНТЕПРО Солюшънс позволява темата за достъп до УЕБ приложения да бъде разгледана в детайли. 

CIUU предлага курсове за обучение, разглеждащи теоритични и практически аспекти за реализация на системи за достъп до УЕБ приложения.

Asset Publisher