Научно-приложната лаборатория НПЛ СИУУ е част от  „Технически университет – София – Технологии ЕООД“. В лабораторията участват високо квалифицирани специалисти, които са сертифицирани от компаниите, предлагащи технологии за сигурност. Технически университет – София – Технологии ЕООД, чрез CIUU e оторизиран Palo Alto  Networks Академия  за подготовка на специалисти в областта на технологиите, предлагани от Palo Alto. Технически университет – София – Технологии ЕООД,...
Защитата на околната среда е от изключително значение за съществуването на човечеството. Горите са основният източник на кислород и основния "завод за преработка" на въглеродния диоксид. Обработването на вредните въглеродни емисии от горските масиви и превръщането им в кислород е дар от природата, който трябва да се съхранява и защитава. CIUU работи по проект с наименование ASPires-GEO. Проектът стартира през 2017 година с финансовата подкрепа на Европейската комисия. CIUU беше в...