УПРАВЛЕНИЕ НА ИДЕНТИЧНОСТИТЕ

 

IDM Въведение

Системите за управление на идентичностите са едни от най-чувствителните системи от гледна точка на сигурността.

Това са мнокомпоненти системи, които включват темите:

  • Организация и управление на потребителските акаунти.
  • Достъп до потребителските акаунти.
  • Права на потребителските акаунти.
  • Синхронизация на потребителските акаунти с потребителските профили в приложните системи.
  • Аутентикация. Методи за аутентикация.
  • Системи за аутентикация. Протоколи.
  • Мониторинг.

CIUU е партньор в учебната дейност на американската компания OneSpan, лидер в разработването на специализиран хардуер и софтуер, за изграждане на системи, поддържащи специализирани методи за аутентикация.

CIUU е партньор на българската компания ИНТЕПРО Солюшънс, разработваща и внедряваща системи за управление на идентичностите.

CIUU организира курсове за студенти и специалисти, с помощта на които се придобиват теоритични и практически умения за част от използваните водещи технологии в тази област.