Asset Publisher

null Проект ASPires-GEO

Защитата на околната среда е от изключително значение за съществуването на човечеството.

Горите са основният източник на кислород и основния "завод за преработка" на въглеродния диоксид. Обработването на вредните въглеродни емисии от горските масиви и превръщането им в кислород е дар от природата, който трябва да се съхранява и защитава.

CIUU работи по проект с наименование ASPires-GEO. Проектът стартира през 2017 година с финансовата подкрепа на Европейската комисия. CIUU беше в състава на "Националния клъстър за интелигентни транспортни и енергийни системи" /NCITES/.

CIUU  имаше съществен принос в разработването на теоритичен модел за анализ на данни при изграждане на дискретни системи за стационарна защита от горски пожари.

През 2019 година, проектът приключи успешно. Днес работата продължава. В екипа работят специалисти от компаниите ИНТЕПРО Солюшънс, ТЕКО. В проекта са ангажирани водещи специалисти от Технически Университет-София, координирани чрез CIUU.

Каква е нашата цел ?

Нашата цел е да изградим система, която да е 100% без участие на хора. Системата трябва да изследва горски райони с помощта на специализирани камери. Данните от изследванията са динамични и се съхраняват в централизирана система. Разработвания теоритичен модел ще позволи да се разработи софтуер за интелигентно разпознаване на горски пожар в ранна фаза. Сигналът за пожар се изпраща до компетентните органи. Сигурността за достоверност на сигнала е над 95%. Времето за изработване на сигнала е под 300 секунди.