Защитата на околната среда е от изключително значение за съществуването на човечеството. Горите са основният източник на кислород и основния "завод за преработка" на въглеродния диоксид. Обработването на вредните въглеродни емисии от горските масиви и превръщането им в кислород е дар от природата, който трябва да се съхранява и защитава. CIUU работи по проект с наименование ASPires-GEO. Проектът стартира през 2017 година с финансовата подкрепа на Европейската комисия. CIUU беше в...